Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Princip om att förvandling av skatteuttaget i persedlar till penningar inte fick resultera i en summa som var mer än dubbelt så stor som kronovärdet. Principen gällde byggningshjälpen.

Finsk beskrivning

enintään saman verran lisää*, enintään kaksinkertainen määrä*

Periaate, jonka mukaisesti muutettaessa parseleina maksettua veroa rahalliseksi maksuksi, maksu ei saanut nousta yli kaksinkertaiseksi suhteessa 1600-luvulla määriteltyyn kruununarvoon nähden. Periaate koski rakennusapua.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 456.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk