Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på personell skatt som uppbars av hela befolkningen innan mantalspenningarna infördes. Hjonelagspenningar utgick 1609–1610 av alla invånare över 15 år (med undantag för de privilegierade som var befriade) till ett belopp på 6 mark för person av ofrälse stånd och 2 mark för person som tillhörde ridderskapet och adeln. Hjonelagspenningarna ersattes 1610 med en personskatt, som i sin tur 1611 ersattes med mantalspenningar.

Finsk beskrivning

henkiraha, henkivero

Myöhempäää, varsinaista henkiveroa (mantalspenningar) edeltänyt, kaikilta yli 15-vuotiailta verovelvollisilta kerätty maksu, joka oli 6 markkaa alempisäätyisiltä ja 2 markkaa aatelisilta ja ritaristoon kuuluvilta. Korvattiin 1611 henkilöverolla ja tämä myöhemmin manttaalipohjaisella henkiverolla.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 581.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk