Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden om andel av indrivna böter, sakören, i ett civilt mål som tillföll den person som hade väckt talan i målet i underrätten. Rätten till målsägandeandel måste bestyrkas med ett av häradshövdingen utgivet kvittobrev. Andelen uppbars och befordrades till målsäganden av kronofogden, som även redovisade detta för landshövdingen vid varje års slut.

Finsk beskrivning

asianomistajan osuus

Ruotsin vallan aikana käytetty termi, jolla tarkoitettiin asianomistajan oikeutta saada tietty osuus siviiliprosessissa perityistä sakoista. Oikeus osuuteen tuli vahvistaa kihlakunnantuomarin laatimalla kuittikirjeellä ja sen peri asianomistajan puolesta kruununvouti, joka teki toiminnasta vuosittaisen selvityksen maaherralle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 628.

Andra språk

Dåtida finska asianomistajanosuus, asianomistajalle menevä sakko