Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ovanlig benämning på straff, förekom under 1700-talet.

Finsk beskrivning

rangaistus

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk