Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Soldathemman på kronoallmänning i Ikalis och Ruovesi socknar i Åbo och Björneborgs län 1817–1829. Innehavaren deltog årligen i en tre veckor lång militärexercis och betalade ingen skatt (ränta) till kronan. Skattejägarehemmanen blev 1829 kronohemman och torp.

Finsk beskrivning

verosotilastila

Sotilastila kruunun yhteismailla Ikaalisten ja Ruoveden pitäjissä Turun ja Porin läänissä vuosina 1817–1829. Tilnan omistajan tuli osallistua vuosittaisin kolme viikkoa kestäviin sotaharjoituksiin, mutta hänen ei tarvinnut maksaa veroa kruunulle. Vuonna 1829 tällaiset tilat muutuivat kruunutiloiksi ja -torpiksi.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 217–218.

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, utkomne åren 1836–1852 , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , (1817): 759 (1829): 900–902; (reg.): 950.

Andra språk

Inga termer på andra språk