Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftlig edlig förklaring inför myndighet.

Finsk beskrivning

valavahvisteinen asiakirja

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare