Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utnämningsbrev för statstjänst som besattes av republikens president, förutom inom armén och flottan där samtliga officerstjänster besattes med öppet brev. Öppna brev infördes 1926.

Finsk beskrivning

avoin kirje

Nimityskirje sellaiseen valtion virkaan, johon nimitettiin presidentin avoimella kirjeellä. Armeijan ja laivaston parissa kaikkiin upseerinvirkoihin nimitetään avoimella kirjeellä. Käytäntö syntyi 1926.

Källor

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. I. Uppdaterad lagstiftning , Edita Publishing Ab , 3.4.2003/262.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1926: nr 202: § 1: 509–510 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1942: nr 912: § 3: 1979 .