Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Nedgående. Särskilt om skattefoten i betydelsen att skatten för inkomster under ett visst relativt lågt belopp sjunker med inkomstens sjunkande, det vill säga en fortgående skatteminskning, så snart inkomsten går under ett visst belopp, som blivit fastställt som det lägsta för full beskattning. Kombineras vanligen med proportionell skattefot så kallad platt skatt.

Finsk beskrivning

aleneminen, degressio

Erityisesti verotuksessa käytetty termi, tarkoittaa veromäärän suhteellista pienemistä tulojen kasvaessa. Käytössä usein yhdistettynä tasaveroon.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk