Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Chefen för kansliet vid universiteten i Uppsala och Lund samt Kungliga akademien i Åbo. Akademisekreteraren tillsattes av Kgl. Maj:t.

Finsk beskrivning

akatemian sihteeri

Uppsalan ja Lundin yliopistojen sekä Turun kuninkaallisen akatemian kansliapäällikkö, jonka valitsi Kuninkaallinen majesteetti.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 260.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 1. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk