Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den kvantitet ammunition som tilldelas ett örlogsfartyg.

Finsk beskrivning

ammusvarustus

Sotalaivalle jaettava määrä ammuksia.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska ammusvarustus