Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benådning av en viss kollektiv grupp genom regeringsbeslut. Amnesti förutsätter ingen åtgärd från dem som amnestin berör.

Finsk beskrivning

yleinen armahdus, amnestia

Tietyn ryhmän kollektiivinen armahtaminen hallituksen päätöksellä. Amnestia ei edellytä armahdettujen aktiivista toimintaa armahduksensa puolesta.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska yleinen anteeksianto, amnestia, julistaa valtiorikokset anteeksi