Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Året (det och det) efter världens skapelse.

Finsk beskrivning

vuonna X maailman luomisesta

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin anno orbis conditi
Dåtida finska vuonna (se ja se) maailman luomuksen jälkeen

Synonymer

a. och c.