Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Pension till civil eller militär tjänsteman som avgick från tjänsten före uppnådd pensionsålder och som således saknade pensionsrätt.

Finsk beskrivning

armoeläke*

Poikkeuksellisesti myönnetty eläke siviili- tai sotilasvirkamiehelle, joka jätti virkansa ennen eläkeikää eikä näin ollen ollut oikeutettu eläkkeeseen.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska armonanto; armahtaminen