Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utfört enligt uppdrag.

Finsk beskrivning

toimeksiannosta

Tehtävä on suoritettu toimeksiannon velvoittamana ja sen mukaisesti.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 7: 1147. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare