Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lärare som undervisar i ett visst ämne.

Finsk beskrivning

aineenopettaja

Tietyn oppiaineen opetuksesta vastaava opettaja koulussa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

facklärare