Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den ersättning som en intern på en tvångsarbetsanstalt fick för det arbete han utförde åt staten. Av lönen fick hälften användas till understöd av anhöriga. Den andra hälften skulle internen använda för sina egna behov.

Finsk beskrivning

työosuusraha, työkorvaus

Se rahakorvaus, jota pakkotyölaitoksessa oleva sai valtiolle tekemästään työstä. Puolet palkasta sai käyttää omaisten tukemiseen, toinen puoli oli käytettävissä omiin tarpeisiin.

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1936: nr 57: § 19: 211.

Andra språk

Dåtida finska työosuusraha

Se vidare