Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under autonomin en kommunal eller samkommunal arbetsinrättning under fattigvårdsinspektören, där arbetsföra fattiga som stod under en fattigvårdsstyrelses förmyndarskap hölls i tvångsarbete. Sedan självständigheten användes termen om statlig eller en i anslutning till en kommunal arbetsinrättning verkande anstalt eller avdelning under Justitieministeriet, där personer som hade förordnats till tvångsarbete på viss tid arbetade under uppsikt.

Finsk beskrivning

pakkotyölaitos

Autonomian ajalla toiminut kunnallinen tai useamman kunnan yhdessä kustantama köyhäinhoidon tarkastajan alainen työlaitos, jossa työkuntoiset köyhät joutuivat tekemään pakkotyötä köyhäinhoitohallituksen holhouksessa. Itsenäisyyden ajalla termiä käytettiin valtiollisesta tai kunnallisen työlaitoksen osana toimivasta laitoksesta tai oikeusministeriön alaisesta osastosta, jossa pakkotyöhön tuomitut joutuivat työskentelemään valvonnan alaisina.

Källor

Hannula, Ilari , Vankeinhoitoon liittyvän lainsäädännön historia 1881–1975. Teoksessa Suomen vankeinhoidon historiaa. Katsauksia vankeinhoidon kehitykseen. Toim. Elina Suominen, s. 85–178 1 , Helsinki: Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1981 , 118–120.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 638.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 367.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1879: nr 10: § 40: 14.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1936: nr 57: § 13–15: 210 .