Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Straff som innebar allmänt arbete, senare tvångsarbete.

Finsk beskrivning

työrangaistus

Rangaistus, joka käsitti yleistä työntekoa, sittemmin pakkotyötä.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 27.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk