Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sällskap stiftat 1874 med ändamålet att utge populär och billig litteratur på svenska och finska språken och även genom andra medel väcka folkets håg för vetande.

Finsk beskrivning

Kansanvalistusseura

Vuonna 1874 kansan sivistystasoa (alun perin suomeksi ja ruotsiksi) kohottamaan perustettu seura, joka toimi aktiivisesti muun muassa suomalaisen kirjastolaitoksen kehittämisessä.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk