Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Nedsättning av ett hemmans mantal vid svårigheter att betala skatt. Skattehemmanet förlorade därmed sina skatterätter (såsom rösträtt vid präst- och klockarval och lättnader i rotering).

Finsk beskrivning

alennettu manttaali

Tilan manttaalin alentaminen johtuen vaikeuksista maksaa veroa. Verotila menetti menettelyn kautta oikeutensa, kuten äänestysoikeuden papin- ja lukkarinvaaleissa sekä helpotukset ruotujärjestelmässä.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 61.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 454. http://runeberg.org/nf/

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 44.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska alennettu mantaali, vähennetty manttaali

Synonymer

förmedlat hemman