Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förvaltare av offentligt förråd av förnödenheter och persedlar som ansvarar för inköp av nya persedlar, reparation av slitna och försäljning av kasserade persedlar m.m. Förrådsintendenten var en civil eller militärcivil tjänsteman som var redovisningsskyldig till överordnad tjänsteman.

Finsk beskrivning

varastonpäällikkö, varastointendentti

Julkisen varaston hoitaja, joka vastasi sekä varaston käyttötarvikkeiden ja veroparseleiden säilytyksestä että uusien hankinnasta ja kuluneiden korjaamisesta.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 473. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska varastonpäällikkö

Tid