Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på fattigvård efter ändringarna i fattigvårdslagen 1936. ”Vårdunderstöd” blev en officiell term först genom vårdunderstödslagen 1956.

Finsk beskrivning

huoltoapu

Köyhäinhuollon nimitys köyhäinhuoltolakiin tehtyjen muutosten jälkeen vuonna 1936. Muuttui viralliseksi termiksi vuoden 1956 huoltoapulain myötä.

Källor

Otavan iso tietosanakirja. Encyclopaedia Fennica 1–10 , Helsinki: Otava 1962–1968 , III (1962): 921.

Andra språk

Dåtida finska huoltoapu