Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beräknad vinst. Uttrycket förekommer huvudsakligen i fråga om varuförsäkring och innebär den vinst man beräknar kunna göra vid försäljning.

Finsk beskrivning

odotettu liikevoitto, laskettu liikevoitto

Ilmaus, jota käytetään ennen kaikkea esinevakuutuksissa ja jolla tarkoitetaan tavaran myynnistä saatavaa voittoa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk