Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En form av rusttjänst som uppstod inom rytteriet under det så kallade äldre indelningsverkets tid i slutet av 1500-talet. Skatterusttjänst innebar att var och en som kunde åta sig att ställa upp häst och ryttare erhöll skattelindring eller skattefrihet.

Finsk beskrivning

veroratsupalvelus*, ratsusotilaan varustaminen verohelpotuksia vastaan

Vanhemman ruotujakojärjestelmän aikainen ratsuväen keräämiseen kehittynyt järjestelmä, jossa jokainen, joka pystyi kustantamaan hevosen ja ratsumiehen armeijalle, sai vastineeksi verohelpotuksia tai verovapauden.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 475. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk