Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Resning, uppror.

Finsk beskrivning

kapina

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk