Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Domstolsprotokoll som innehåller en anmärkning om inteckning.

Finsk beskrivning

kiinnityspöytäkirja

Tuomioistuimen pöytäkirja, johon kiinnitykset on merkitty.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 756. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Dåtida finska kiinnitysprotokolla, kiinnityspöytäkirja