Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En stats okränkta territoriella område, fastställt genom till exempel ett garantifördrag. Ordet integritet användes också om de bibliska skrifterna som oförfalskade, i väsentlig grad oförändrade dokument.

Finsk beskrivning

integriteetti, koskemattomuus

Valtion loukkaamatton alue, joka on vahvistettu esimerkiksi rauhan yhteydessä tehdyllä valtioiden takaamalla sopimuksella. Teologisessa tutkimuksessa termillä tarkoitettiin asiakirjan alkuperäisyyttä ja väärentämättömyyttä.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 757. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , I: 661 (integriteetti).

Andra språk

Inga termer på andra språk