Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den i allmänhet obetydliga avgift som staden uppbar av enskilda innehavare av stadsjord. Man fick inte full äganderätt till stadsjord, utan den innehades antingen på livstid eller genom ständig dispositionsrätt, vilken kunde överlåtas på annan person. Jordskylden kallades också ägopenningar, vretskatt, åkeravrad och åkerskatt.

Finsk beskrivning

tonttivero, peltovero

Kaupunkitonteista suoritettava veromainen maksu, joka perustui siihen, että asukkaalla ei ollut tonttiin täyttä omistusoikeutta, vaan elinikäinen tai pysyvä määräämisoikeus, jonka myös saattoi luovuttaa toiselle. Tonttiveron muita nimiä olivat ”ägopenningar”, ”vretskatt”, ”åkeravrad” ja ”åkerskatt”.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 168. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , V: 737.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 412 (åkerskatt).

Andra språk

Inga termer på andra språk