Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

På lönestat upptaget ilbud som från och med 1748 skickades av hovet eller regeringen i särskilt viktiga mellanstatliga ärenden till anna(t)n motsvarande. Det särskilda kurirväsendet inrättades 1748 i enlighet med sekreta utskottets betänkande från den 11 december 1747 och bestod av två kabinettskurirer som försågs med fullmakter av Kanslikollegium med lön, dagtraktamente och skjutspenningar på stat från 1749. Kabinettskurirerna försågs 1751 med särskild kraschan på rockuppslaget och 1790 ytterligare med särskilt pass. Kabinettskurirerna indrogs i Sverige 1858.

Finsk beskrivning

kabinettilähetti, kabinettikuriiri

Vakituisesti palkattu pikalähetti, joka vuodesta 1748 lähtien toimi hovin tai hallituksen kuriirina erityisen tärkeissä valtioiden välisissä asioissa.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 516–517. http://runeberg.org/nf/