Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under Adolf Fredriks regeringstid (1751–1771), benämning på en silverkaroliner präglad under perioden 1664–1755.

Finsk beskrivning

adolfiini*, ruotsalainen hopearaha

Nimitys, jota käytettiin kuningas Adolf Fredrikin valtakaudella (1751–1771) vuosina 1664–1755 painetuista hopeakaroliineista.

Källor

Inga källor