Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över förskott ur kronans medel som betalades ut till tjänstemän som verkställde viss förvaltning (till exempel för brev- och postavgifter samt resekostnader).

Finsk beskrivning

ennakkomaksulista*

Lista kruunun varoista etukäteen virkamieheille (esimerkiksi kirje- ja postimaksuihin sekä matkakuluihin) maksetuista varoista .

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 7: 843. http://runeberg.org/nf/

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 480-481. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk