Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ort i ett annat land som en kommun eller motsvarande lokal förvaltningsenhet samarbetar med. Vänortssamarbetet mellan Finland och Sverige inleddes 1940, när några städer i Sverige började stöda namngivna finländska städer. År 1942 utvidgades samarbetet till att också omfatta landskommuner. I Finland administrerades verksamheten till år 1955 av Mannerheim-förbundet.

Finsk beskrivning

ystäväkunta, ystävyyskunta

Toisessa maassa sijaitseva paikkakunta, jonka kanssa kunta tai vastaava hallintoyksikkö tekee yhteistyötä.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 921.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare