Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Grammatik, retorik och logik. Grunden för undervisningen i de medeltida katedralskolorna. I Åbo kunde man 1412 inhämta artes trivialis.

Finsk beskrivning

katedraalikoulujen perusopetuksen kolme oppiainetta

Aineet olivat grammatiikka, retoriikka ja logiikka.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk