Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på universitetet i Dorpat när det år 1699 flyttades till Pernau. Den var verksam till år 1710.

Finsk beskrivning

Pärnun yliopisto

Tarton yliopiston nimi, kun se vuonna 1699 muutettiin Pärnuun. Yliopisto toimi Pärnussa vuoteen 1710.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk