Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gärd i penningar som krävdes i fientligt land av besatta orter för den invaderande härens behov.

Finsk beskrivning

sotavero, pakkovero

Pakkovero, jonka valloittaja tavallisten verojen lisäksi kantaa alueen väestöltä.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , V: 279 (sotavero).

Andra språk

Inga termer på andra språk