Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Domarbefattning på 1600-talet i provinserna, förekom i Trondheims län och i Livland.

Finsk beskrivning

maalaistuomari

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk