Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Särskild domstol för flottan grundad 1620 i Stockholm. Holmrätten bytte 1644 namn till Amiralitetsrätten.

Finsk beskrivning

laivaston tuomioistuin

Laivaston erityistuomioistuin, joka perustettiin vuonna 1620 Tukholmassa. Muutti nimensä vuonna 1644 amiraliteetin tuomioistuimeksi.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 11.

Lähteenoja, Aina , Lots- och Fyrväsendets i Finland historia. Tiden intill år 1808 , Helsingfors: Sjöfartsstyrelsen 1948 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

amiralitetsrätt