Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som en respondent skulle erlägga till preses för att få fullgöra en disputation.

Finsk beskrivning

puheenjohtamispalkkio

Maksu, joka väittelijän tuli maksaa väitöstilaisuutta johtavalle preesekselle voidakseen väitellä.

Källor

Sandberg, Arnold , Bland gotländska studenter i Uppsala i slutet av 1700-talet , Visby: Gotlands fornsal 1951 .

Andra språk

Inga termer på andra språk