Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officient som försvarade en akademisk avhandling under en disputation. Respondenten skulle betala tryckningskostnader samt en presidieavgift till preses. Under 1700-talet var det vanligt att avhandlingen hade författats av professorn, som tjänstgjorde som preses. I början av 1800-talet blev det obligatoriskt för respondenten att själv skriva sin avhandling.

Finsk beskrivning

respondentti, väittelijä

Akateemista väitöskirjaa puolustava henkilö. Hänen tuli maksaa sekä painatuskulut että preesesin puheenjohtamispalkko. Vielä 1700-luvulla oli tavallista, että väitöskirjan oli kirjoittanut istuntoa preesesinä johtava professori, mutta 1800-luvun alussa tuli pakolliseksi, että respondentti on itse kirjottanut väitöskirjansa.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sandberg, Arnold , Bland gotländska studenter i Uppsala i slutet av 1700-talet , Visby: Gotlands fornsal 1951 .