Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Framflyttning av den sista tillåtna tidpunkten när något måste vara utfört.

Finsk beskrivning

lykkäys

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 853.

Nationalencyklopedin (i Sverige), http://www.ne.se/om/encyklopedi

Andra språk

Dåtida finska odotusaika