Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden på vissa håll förekommande personlig skatt som utgick för att avlöna en domhavande (i stället för häradshövdingen) eller hyra tingshus. Domränta förekom eventuellt också i Finland. Den bör inte förväxlas med tingsgästningen under pågående ting.

Finsk beskrivning

tuomarimaksu*

Ruotsin vallan aikana tietyillä alueilla esiintynyt henkilökohtainen vero, jolla maksettiin tuomarin palkkio tai käräjätalon vuokra. Ei kuitenkaan sama kuin käynnissä olevien käräjien aikana perityt käräjäkapat.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 41.

Andra språk

Inga termer på andra språk