Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av de två hälfter i vilka Vemo socken var delat på 1500-talet.

Finsk beskrivning

Puotilan lääni

Toinen Vehmaan pitäjän kahdesta osasta 1500-luvulla.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Svensk-Vemo