Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Årligen från och med 1522 till allmänhetens kännedom av Kungliga kansliet utgiven tryckt samling med kungliga förordningar, stadgor m.m.

Finsk beskrivning

vuosittain julkaistu kokoelma virallisia lakeja, säädöksiä ja määräyksiä*

Vuodesta 1522 lähtien vuosittain julkaistu kokoelma kuninkaallisia tiedonantoja ja säädöksiä yleisesti jaettavaksi.

Källor

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 67, 71.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 9; 33: 1114. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1500-tal
1600-tal
1700-tal
1800-tal

1522–1809
(i Sverige 1833)

Synonymer

årstrycket