Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Betala.

Finsk beskrivning

maksaa, suorittaa maksu

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk