Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rymma.

Finsk beskrivning

karata, poistua luvatta

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska paeta, poiketa