Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Civilperson som informerar myndigheter om verkliga eller påstådda brott.

Finsk beskrivning

ilmiantaja

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare