Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kompetens.

Finsk beskrivning

otollisuus, kelpoisuus

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk