Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Straffkategori inom försvarsmakten.

Finsk beskrivning

arestirangaistus, aresti

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska arestirangaistus