Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dagsverke med häst. Sedan gammalt innefattade kronoskatten också dagsverken som på 1652 års riksdag fastslogs till 6 ökedagsverken per år och hemman.

Finsk beskrivning

hevospäivätyö, hevospäivä

Hevosen kanssa suoritettava päivätyö. Kruununveroihin sisältyi jo vanhastaan myös päivätöitä. Vuoden 1652 valtiopäivien päätöksen mukaan jokaisen tilan oli suoritettava kuusi hevospäivätyötä vuodessa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska juhtapäivätyö, hevospäivätyö