Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kräva tillbaka.

Finsk beskrivning

vaatia takaisin

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk